Ако проявявате интерес за търговско представяне и посредничество при продажба на наши продукти, свържете се с нас и ние ще Ви осигурим специални предимства.

Ако сте фирма или екип, който се занимава със сходна дейност и се стремите към повишаване на собствения си капацитет и асортименти чрез реализация на големи проекти в сътрудничество с нас, или се занимавате с изпълнение на дейности, които обхващат и визуализация, и бихте ни ангажирали, ние сме на разположение за всяко Ваше предложение. Ако сте юридическо или физическо лице, потенциален дистрибутор или производител,

изпратете ни данни за Вашата дейност, асортимента от продукти и/или услуги, препоръки, сертификати за качество, лицензи и всичко останало, което намирате за Ваше конкурентско предимство на luxferinfo@gmail.com и някой от нашите служители ще се свърже с Вас.