“Луксфер” е търговско дружество, основано през януари 2007 г. Дългогодишен семеен занаят под името ПРИЗМА още от далечната 1979 г. претхожда основаването на това дружество. Основната дейност на ПРИЗМА, е била вграждане на стъклени тухли. Тъй като търсенето на нашите услуги се увеличаваше все повече, разширяването на дейността изискваше и подходящо юридическо решение, тоест основаване на юридическото лице ЛУКСФЕР, под формата на дружество с ограничена отговорност. Освен основната си дейност – вграждане на стъклени тухли, Луксфер разширява дейността си и включва внос и продажба на стъклени тухли и помощни материали за вграждане. Въпреки краткото ни съществуване, сътрудничеството с много фирми от областта на строителството и архитектурата, и развитата дистрибуторска мрежа с много складове, стъкларски и строителни фирми в цяла Сърбия, Черна Гора и Република Сръбска, е доказателство за успешната ни търговска дейност.

Данни за фирмата:

Удостоверение за регистрация по ДДС

Удостоверение за регистрация на данъчен номер

Решение от Търговския регистър