Гаранцията за вградените стъклени тухли е 30 години. Гаранцията се приема само в случай, че вграждането на стъклените тухли, е извършено от майстори на Луксфер. Основание за 30-годишната гаранция, е обучението от страна на производителя, спазването на всички правила за вграждане, които допринасят за качеството и издържливостта на стъклената стена, както и опитът от десетилетия.

СЕРТИФИКАТ ЗА ВГРАЖДАНЕ